Nog meer natuur

Elke vierkante meter telt!

Denkt u dat u een locatie kent die voor een specifieke nestkast in aanmerking komt? Contacteer ons en wij zullen de haalbaarheid van het project beoordelen. Prijzen voor plaatsing van een nestkast zijn op aanvraag.

 

Nestkast actie

Om biodiversiteit extra te stimuleren biedt boom² bedrijven en particulieren ook de mogelijkheid enkele specifieke nestkasten voor bedreigde vogelsoorten te laten installeren. Het zijn stuk voor stuk nestkasten die je niet kant-en-klaar in de dagdagelijkse handel kunt terugvinden. Voor broedsucces stellen de meeste vogelsoorten dan ook hele specifieke eisen aan hun omgeving. De nestkasten die we aanbieden zijn voor vogels die het moeilijk hebben een broedplek te vinden in Vlaanderen en waarvan de populaties niet dik bezaaid zijn. Alle middelen die door deze actie worden ingezameld gaan rechtstreeks naar de aankoop van te bebossen vierkante meters grond en worden dus ingezet om het einddoel van boom² sneller te bereiken. Zo helpt u vogels en steunt u tegelijk bosuitbreiding! Alle nestkasten worden zoveel mogelijk gemaakt van gerecupereerd materiaal en overschotten uit de houtindustrie

Voor elk wat wils

Kerkuil

 

U heeft een oude schuur of een hangar in een open landschap? Dan bent u misschien een goede partij voor het plaatsen van een kerkuilenbak.

 

Steenuil

 

Oude wilgen in een open landschap zijn een ideaal biotoop voor steenuil. Deze vogel kan succesvol broeden in unieke bakken die ontworpen zijn om predatie op de jongen tegen te gaan.

 

Gierzwaluw

 

Zelfs op hoge gebouwen in verstedelijkte gebieden zijn er mogelijkheden. Al eens gedacht aan gierzwaluwbakken? Deze bakken worden per 5 gemaakt. Gierzwaluw is een koloniebroeder, dus een enkele nestkast zou niet veel zin hebben.

 

Grote gele kwikstaart

 

De grote gele kwikstaart heeft water nodig. Zijn nestkast hang je het best onder een brugje of aan een gebouw in de nabijheid van een stromend beekje. Andere soorten die gebruik kunnen maken van de nestkast zijn witte kwikstaart, zwarte roodstaart en gekraagde roodstaart.

 

Torenvalk

 

Deze nestkast hang je best in open of halopen gebieden. Hij wordt hoog op de stam van een oude boom geplaatst. Let hierbij goed op dat er niet al een andere torenvalkkast dicht in de buurt hangt.

 

Slechtvalk

 

Op hoge bedrijven of torens kan overwogen worden een slechtvalkbak te plaatsen.

 

Ijsvogel

 

Nestkasten voor ijsvogels kunnen ook bewoond worden door oeverzwaluwen. Ze worden ingegraven in steile oevers van rivieren of kreken.

 

Huiszwaluw of boerenzwaluw

 

Ooit gehoord van een zwaluwtil? Deze nieuwe nestkastvorm wordt al veel geplaatst bij onze noorderburen. De paal is specifiek ontworpen voor het huisvesten van een hele kolonie zwaluwen. Hij heeft het meest succes in een open landschap omgeven door grazers.

Een eerste geslaagde actie!

 

Vorige lente plaatste Boom² in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos een nestkast voor slechtvalk op het VAC in Gent. Het heeft niet lang geduurd... dit jaar broedt er al een koppel dat iedere dag opnieuw voor het nodige spektakel zorgt! Binnenkort zullen hopelijk enkele jongen uitvliegen. Duimen maar.

Copyright @ All Rights Reserved